Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 42 năm Giái phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/4/2017)

Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013

Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013
 
(11/3/2013)
 
 
 Tập tin văn bản: Huongdanso544-3-2013vechuyende03nam2013.doc

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề