Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 42 năm Giái phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/4/2017)

SATRA tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW

Ngày: 00:00 20/01/2017

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, từ ngày 07/01 đến 15/01/2017 Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức 5 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016

Đảng ủy Tổng Công ty đã mời đồng chí Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trực tiếp triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW cho lớp cán bộ chủ chốt Tổng Công ty; 4 lớp đảng viên cơ sở còn lại do đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty triển khai; có 1.136/1.156 đồng chí đảng viên của Tổng Công ty tham dự học tập, quán triệt, đạt tỷ lệ 98,62%.

 

 

 

        Riêng cán bộ chủ chốt Tổng Công ty vào ngày 14/01/2017 đã được Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên – Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

          Mặc dù việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW trong thời điểm giáp tết Nguyên Đán 2017, các doanh nghiệp phải tập trung cao cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhưng với quyết tâm chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cùng ý thức tự giác cao của cán bộ, đảng viên toàn Tổng Công ty cho nên các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết được tổ chức khẩn trương nhưng nghiêm túc, gắn liền việc học tập, quán triệt Nghị quyết với việc tổ chức phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016 của toàn Tổng Công ty.

Hoàng Sa

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề