Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 42 năm Giái phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/4/2017)

SATRA tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về Phòng cháy chữa cháy

Ngày: 03:31 23/09/2015

Thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày 16 tháng 09 năm 2015 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-TNHH một thành viên phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1 tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cho 160 cán bộ, CNV đang công tác tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty đang đảm nhận về công tác phòng cháy chữa cháy.

 

         

Qua thực hành trên phương tiện Phòng cháy chữa cháy, như: Cách sử dụng bình chữa cháy; cách cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng khi có cháy nổ xảy ra; cách sử dụng lăng, vòi và xử lý bước đầu khi có sự cố xảy ra,….

         

Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, CNV sử dụng thành thạo phương tiện phòng cháy chữa cháy, xử lý kịp thời khi có cháy nổ xảy ra; chấp hành nghiêm về công tác Phòng cháy và chữa cháy; nắm vững các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng cháy và chữa cháy. Qua kiểm tra có 160 anh chị tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ đủ điều kiện được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cấp Giấy chứng nhận về phòng cháy và chữa cháy./.


(Hồ Quang Nghĩa)

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề