Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 42 năm Giái phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/4/2017)

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Xuất nhập khẩu hàng công nghiệp (INEXIM)

Ngày: 00:00 22/08/2016

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) tại CTCP Xuất nhập khẩu hàng công nghiệp (INEXIM)

Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK:          5384

Doanh nghiệp phát hành:    Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công nghiệp

Doanh nghiệp chủ sở hữu:  Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp: Thực phẩm và đồ uống; Hoá mỹ phẩm, bao bì các loại; May mặc, thủ công mỹ nghệ; Vật liệu xây dựng, đồ gỗ và trang trí nội thất; Du lịch và đào tạo, khách sạn, nhà hàng; Dịch vụ cho thuê mặt bằng, văn phòng; dịch vụ giao nhận và kho vận; Nhiên liệu, xăng dầu và chất đốt các loại; Xuất nhập khẩu hàng hóa, gạo, cà phê, thủy sản đông lạnh; Phân phối bán buôn, bản lẻ các loại hàng hóa dùng cho sản xuất công nghiệp và tiêu dùng; ….

Vốn điều lệ:  31.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:   2.721.600

 

Giá trị cổ phần đấu giá       

Lần đấu giá:  1

Thời gian đấu giá:    20/09/2016

Giá khởi điểm:          10.000

 

Lãi suất trần 

Số mức giá:    1

Bước khối lượng:      100

Bước giá:       100

Khối lượng tối thiểu:           100

Khối lượng tối đa:    2.721.600

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua:

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua:

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua:

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua:   

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua:

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua:

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 2.721.600

Ngày phát hành:       20/09/2016

Ngày đáo hạn:          

Thời hạn trái phiếu:

Lãi suất:

Khối lượng phát hành:

Kiểu đấu giá trái phiếu:

Hình thức bán:

 

Danh sách file đính kèm

Tên file

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - Xac nhan CP tu do CN.pdf     https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=f264f21d-9ba8-4ff8-8334-48b6c34941fd&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - BCTC Q1-2016.pdf     https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=795f8453-9fd7-46f1-ae75-56d49df51277&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - NQ 342 HĐTV.pdf     https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=13ddbccd-c345-4800-956d-f1d230e08e14&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - BCTC 2015.pdf     https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=29413166-c467-4b45-b943-b7fc64aa1769&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - BAN CBTT.pdf     https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=2145f289-91d9-4ccd-adb3-3ac89b04cbee&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc           https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=fe98991a-5be1-4d78-be9f-0ac5d699a190&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - QD 4730 UBND.pdf     https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=13129b1d-083d-4ce4-970b-362792812583&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - Bao cao thoai von.pdf              https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=c7c84839-1aab-415d-9f76-246923af3e8a&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - QUYCHE DAUGIA.pdf         https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=399e88b9-6f45-4c89-a74b-e6b07a570bf2&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - MAUDON.docx               https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=c405ea99-5d14-464d-8cab-8d865e233b44&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - DIEU LE.pdf             https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=eac582ee-aabe-4e09-8e17-a540f2698a20&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - GIAY CNDKDN.pdf                  https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=4b87f651-e30c-4233-bdc2-3869f7850f27&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - CV 5379 UBCK.pdf                 https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=a616cc97-e1a1-4551-8ff8-17977e91b3b8&rid=1268934973

20160822_20160822 - CTY XNK HANG CONG NGHIEP - TBAO BAN DAUGIA.pdf             https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=0f6b1187-8fa1-4b4b-97ab-dd7cb00123a3&rid=1268934973

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề